Friday, December 10, 2010

居銮Jalan Cantik的游乐场我这食物狂老妈忙着寻找出名的豆沙饼店,老公就带两个棒棒糖女儿们在路过的这游乐场打发时间。这里有一个很大的蚂蚁模型,老公让小小棒坐上去拍照。又是一张笑到看不到眼睛的照片,嘻嘻!

No comments:

Ke Xin look-alike meter

Ke Yue look-alike meter